herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

PODSTAWA PRAWNA
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2019.1172 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie została powołana Zarządzeniem Nr 60/2019 z dnia 2 września 2019 r. Starosty Dzierżoniowskiego na lata 2019 – 2023.

W skład Rady wchodzą:
1. Tadeusz Skrzypek – Przewodniczący Powiatowej Rady.
2. Sylwia Głogowska – Trzeciak – Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady.
3. Joanna Zjawin – Sekretarz Powiatowej Rady.
4. Zygmunt Godlewski – Członek Powiatowej Rady.
5. Elżbieta Lipińska – Członek Powiatowej Rady.

KONTAKT
Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Dzierżoniowskim prosimy kierować do Przewodniczącego Rady – Tadeusza Skrzypka:
tel. 601 289 499, mail: psrondzierzoniow@gmail.com