herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Urząd Pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 832 03 80
e-mail: sekretariat@dzierzoniow.praca.gov.pl
obsługa klientów:
– poniedziałek – piątek 7.30-14.00

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z zakresu rehabilitacji zawodowej:

  • zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na wyposażenie stanowisk pracy: osoba odpowiedzialna – Aleksandra Matuszewska (pokój nr 5a,  tel. 74 832 52 42),
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: osoby odpowiedzialne – Małgorzata Kędzior, Kamila Słowińska (pokój nr 5a, tel. 74 832 52 42),
  • finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych: osoby odpowiedzialne – Marlena Wochnik (sala nr 3, tel. 74 832 52 33),
  • staże organizowane dla osób niepełnosprawnych (zarejestrowanych w PUP jako poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu): osoby odpowiedzialne – Iwona Badowska, Katarzyna Górska–Jechna (pokój nr 5 – tel. 74 832 52 43).