Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Organizacje pozarządowe

Dotacje

 1. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji
 2. Ogłoszenia o konkursach
 3. Rozstrzygnięcia konkursów

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (obowiązujący od dnia 1 marca 2019 r.)
 2. Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
 3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (do oferty złożonej po 3 września 2016 r.)
 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)
 5. Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
 6. Zaktualizowany harmonogram
 7. Zaktualizowana kalkulacja kosztów
 8. Formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej
 9. Informacje do umowy