herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szpital Powiatowy – zobacz, jak się zmienia

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. obecnie intensywnie się rozwija. Placówka, która nie tak dawno była zagrożona likwidacją, dziś zwiększa zakres świadczonych usług, kupuje nowoczesny sprzęt medyczny i prowadzi liczne inwestycje.

Po okresie stagnacji i braku perspektyw rozwojowych w szpitalu realizowana jest konkretna wizja poprawy warunków leczenia oraz dostosowania infrastruktury technicznej do wymagań przepisów, ale i standardów obecnych czasów.

Szansę rozwoju szpitalowi stworzyły władze powiatu, przekształcając placówkę w spółkę prawa handlowego w kwietniu 2008 roku. Poza tym powiat dzierżoniowski, który jest właścicielem w 100%, pomógł spółce w prowadzeniu inwestycji, podnosząc jej kapitał.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w szpitalu – zobacz, jak zmienia się szpital

Dane kontaktowe

Dług ZOZ-u

Obecnie powiat dzierżoniowski jest stabilny finansowo. Jednak jeszcze kilka lat temu nad samorządem wisiało widmo przejęcia 50-milionowego długu, który ZOZ wygenerował w latach 1999 – 2003, co przy budżecie liczącym 57 mln zł i zadłużeniu wynoszącym 14 mln zł groziło zarządem komisarycznym.

Ten największy problem powiatu został rozwiązany przede wszystkim dzięki pozyskaniu przez powiat dzierżoniowski rekordowo wysokiej dotacji z rządowego Planu B w wysokości 33,5 mln zł. Pieniądze te pozwoliły na spłatę długu zlikwidowanego ZOZ-u wobec ZUS-u.

Działania władz powiatu związane z ochroną zdrowia skupiały się więc nie tylko na przekształceniu i wsparciu szpitala, aby zapewnić mieszkańcom jego funkcjonowanie w przyszłości, ale też na rozwiązaniu problemu długu placówki powstałego w przeszłości.

Artykuł “Zamiast bankruta rozwijający się powiat” (18.11.2010)

33,5 mln zł dla powiatu dzierżoniowskiego – podstawowe informacje