herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Warsztat Terapii Zajęciowej zaprasza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej zachęca wszystkie osoby niepełnosprawne do skorzystania z oferty Ośrodka. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Terapia zajęciowa organizowana jest w systemie siedmiogodzinnym, uczestnikami mogą być osoby powyżej 18 roku życia. Wszyscy podopieczni objęci są opieką instruktorów terapii zajęciowej, psychologa, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty.

Celem działalności warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, przystosowania społecznego oraz aktywizacji zawodowej.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej organizowane są praktyki zawodowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalno-oświatowe.
Warsztat zapewnia uczestnikom codzienny transport na zajęcia.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 074-83-72-599 lub od poniedziałku do piątku w siedzibie WTZ, 58 –240 Piława Górna, ul. Szkolna 6 w godzinach od 730 do 1430.
e-mail : wtz_pg@interia.pl
FB – Warsztat Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej.