herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ankieta – Oceń pracę urzędników Starostwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Szanowni Państwo!

Proszę o wypełnienie poniższej ankiety pod względem spełnienia Pani/Pana oczekiwań w stosunku do pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Opinia służyć będzie podniesieniu jakości świadczonych usług.

Starosta Dzierżoniowski

  1. Jakiego rodzaju sprawę załatwiał(a) Pan(i) w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie? (np. rejestracja pojazdu, wydanie pozwolenia na budowę itd.)

  2. Jak ocenia Pan(i) pracę urzędników w następujących kategoriach:

  Kompetencje, wiedza urzędników i informowanie o sposobie załatwienia sprawy:

  Uprzejmość, życzliwość wobec Klienta:

  Dostępność formularzy:

  Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika:

  Czas załatwienia sprawy:

  Ocena warunków lokalowych budynku Starostwa:

  Ogólna ocena funkcjonowania Starostwa:

  3. Jakich informacji poszukuje Pan(i) na stronie internetowej Starostwa? (proszę o zaznaczyć wybrane pola)
  dane teleadresowe,informacje o zamówieniach publicznych,informacje o sposobie załatwienia sprawy,informacje o realizowanych remontach dróg powiatowych,inne (proszę wymienić jakie):

  4. Jakie zmiany Pana(i) zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości świadczonych usług w Starostwie?

  5. Jak często korzysta Pan(i) z usług Starostwa? (proszę wybrać pole):
  raz w miesiącu i częściejnie częściej niż raz w rokunigdy wcześniej nie korzystałam/em

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

  * Pole wymagane