herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Baza organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

1. Stowarzyszenia różne

2. Jednostki terenowe

3. Stowarzyszenia zwykłe

4. Fundacje

5. Stowarzyszenia kultury fizycznej

6. Kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

7. Uczniowskie kluby sportowe

8. Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich