herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Gospodarka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ziemia dzierżoniowska słynęła z zakładów radiowych Diora oraz włókienniczych Silesiana czy Bielbaw. Niestety, nowa rzeczywistość polityczna po 1989 roku i otwarcie rynku na zagraniczną konkurencję, doprowadziło do ich upadku i likwidacji.

Diora

Szukając nowego pomysłu na siebie, postawiono na utworzenie w 1997 roku w Dzierżoniowie części Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Stopniowo zaczęto powiększać obszar strefy, który cieszy się sporym zainteresowaniem inwestorów. Również w Bielawie powstała podstrefa WSSE, w której powstają nowe zakłady pracy.
Obecnie na terenie powiatu działają duże firmy z branży chemicznej czy elektromechanicznej. Produkuje się tu spawarki i prostowniki elektryczne, wyroby gumowe do samochodów oraz wyposażenie do sal operacyjnych, wyroby sanitarne, meble, odzież, oprawki do okularów. Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane są niewielkie prywatne zakłady rzemieślniczo-produkcyjne i usługowe.

Strefa

Osobną gałęzią przemysłu jest kamieniarstwo. Powiat dzierżoniowski to prawdziwe zagłębie tego typu produkcji i drugi co do wielkości taki ośrodek w Polsce. W Piławie Górnej oraz na terenach przylegających do niej prowadzona jest działalność wydobywcza kruszyw skalnych.

Ukształtowanie terenu i klimat sprzyjają rolnictwu. W powiecie dominuje produkcja roślinna, głównie pszenicy, ale także roślin przemysłowych takich jak buraki cukrowe czy rzepak.

Prężnie rozwija się również turystyka i agroturystyka. Przed wojną w Górach Sowich istniała świetnie rozwinięta baza turystyczna. Obecnie coraz więcej nakładów kieruje się na przygotowanie atrakcyjnych punktów widokowych, miejsc wypoczynku czy szlaków turystycznych. Zachęca to przedsiębiorców do inwestowania w tę gałąź gospodarki.