herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Film: Powiat dzierżoniowski. Aktywność mieszkańców

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski jest przykładem dobrej współpracy między jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi. Dowodem na to jest partnerstwo powiatu i gmin dotyczące współpracy na rzecz trzeciego sektora mające na celu wzmacnianie działań organizacji pozarządowych.

W powiecie zarejestrowanych jest około 300 organizacji, które działają w różnych sektorach – od turystyki przez kulturę, edukację i ochronę zdrowia, na działalności na rzecz zdrowia i aktywizacji zawodowej kończąc.

Członkowie stowarzyszeń we współpracy z urzędnikami poszczególnych jednostek samorządowych prężnie rozwijają swoje organizacje, co owocuje wieloma projektami i imprezami skierowanymi do społeczności lokalnej.

Organizowane są zawody sportowe, warsztaty malarskie i fotograficzne, podtrzymywane i rozwijane są lokalne tradycje, młodzież uczy się gotowania i wypiekania ciast, a także prowadzone są zbiórki krwi i rejestrowani są dawcy szpiku.

Największym wydarzeniem spinającym i pokazującym dorobek organizacji pozarządowych powiatu jest cykliczna impreza „Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych – NGO to jest to!”. Mieszkańcy powiatu, jak i goście mogą przy okazji tej imprezy poznać nie tylko to, czym zajmują się poszczególne organizacje, ale – co najważniejsze – zobaczyć jak ogromny wachlarz możliwości daje taka działalność.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie organizuje różnego rodzaju warsztaty i szkolenia z zakresu pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych. Wiedza zdobyta przez członków organizacji na tych szkoleniach zaowocowała kilkoma projektami odnowy wsi. W Dobrocinie zaistniał plener rzeźbiarski, a wyrzeźbione figury wzbogaciły krajobraz wsi. Gilów otrzymał dofinansowanie na rewitalizację parku wiejskiego i przystosowanie go na miejsce rekreacji dla mieszkańców, podobnie jak Uciechów, Tuszyn, Piława Dolna i wiele innych miejscowości w powiecie.

Organizacje pozarządowe zrzeszają w swoich szeregach aktywnych, ciekawych ludzi, chcących zmieniać swoje otoczenie na lepsze i zarażających swoim entuzjazmem wszystkie osoby napotkane na swojej drodze.

Przyłącz się… i zmieniaj swoją okolicę z nami!