herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

POLECAMY

Serwis informacyjny

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”

WIĘCEJ INFORMACJI

GMINY POWIATU

Dzierżoniów
Bielawa
Pieszyce
Gmina Dzierżoniów
Łagiewniki
Niemcza
Piława Górna