Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Dla Mieszkańca

Bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Łukasz Łoś – Starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Paulina Olszewska – zastępstwo za Annę Kowalską – Inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Adres:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

Telefony:

tel. 74 832 52 27;
faks 74 832 52 26;
kom. 698 618 702;

Poczta elektroniczna:

dzierzoniow@czkw.wroc.pl