Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Dla Turysty

Ścieżki przyrodnicze

 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA LASOCIN – KAMIONKI

Przebieg ścieżki oznakowany jest w terenie emblematem trójkąta w kolorze pomarańczowym oraz Tablicami kierunkowymi. Na trasie są także tablice szerzej opisujące różne aspekty środowiska przyrodniczego. Czas przejścia ścieżki wynosi około 2,5 godziny.

 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA LIGOTA MAŁA – PRZERZECZYN ZDRÓJ

Ścieżka oznaczona jest w terenie symbolem pomarańczowego trójkąta oraz tablicami kierunkowymi. Dodatkowo trasę ścieżki wzbogacają tablice szczegółowo opisujące rozmaite aspekty środowiska przyrodniczego. Czas przejścia wynosi około 1,5 godziny.

 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA WZGÓRZA KIEŁCZYŃSKIE

Ścieżka oznakowana białym kwadratem z zielonym ukośnym pasem, przebiegającej przez malownicze i urokliwe Wzgórza Kiełczyńskie. Na trasie spotkamy 16 tablic edukacyjnych przedstawiających w ciekawy sposób faunę i florę tego terenu, którą stanowią częściowo rzadkie gatunki roślin objęte ochroną oraz inne informacje jak kościół pw. Narodzenia NMP w Kiełczynie, pomnik poległych w I Wojnie Światowej, głaz narzutowy, który jest pomnikiem dr Karla Winklera z Dzierżoniowa, propagatora turystyki w obrębie Wzgórz Kiełczyńskich, dowiemy się o kopalni magnezytu w Wirkach, spotkamy paśnik oraz lizawki dla zwierząt, podziwiać możemy malowniczą panoramę Gór Sowich i Pasma Ślęży, wejdziemy na najwyższy szczyt pasma Wzgórz Kiełczyńskich – SZCZYTNA (466 m n.p.m.)

Długość ścieżki wynosi 8 km, czas przejścia około 2 godzin.

 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA W PIŁAWIE DOLNEJ

Ścieżka oznakowana jest w terenie biało – zielonym kwadratem, przedzielonym wzdłuż przekątnej. Trasa prowadzi przez mało znane lecz urokliwe miejsca w Piławie Dolnej. Wycieczkę urozmaicają przystanki historyczne (przy pałacu z XVII w., kościele „czerwonym” i „białym”, a także na dawnym cmentarzu ewangelickim), dwa punkty rekreacyjne z miejscami do odpoczynku oraz tablice rozmieszczone na całej długości trasy o ciekawej tematyce przyrodniczej. Turyści skorzystać mogą na trasie z prostych elementów do ćwiczeń, obserwować mogą życie owadów zapylających w hotelach dla owadów, a także mogą podziwiać piękną panoramę rozciągającą się na kotlinę Dzierżoniowską i góry Sowie. Trasa przebiega głównie drogami polnymi, po nizinnym terenie. Nadaje się dla osób w każdym wieku, na spacery o każdej porze roku.

Długość ścieżki to ok. 6 km, przy czym można ją wydłużyć o 1,5 km, aby dojść do „BIAŁEGO” KOŚCIOŁA. Czas przejścia trasy podstawowej to ok 2h.

 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA DOLINA TATARSKA

Przy drodze prowadzącej z Niemczy do Dzierżoniowa znajduje się tzw. „Tatarski Okop” albo „Dolina Tatarska” – malowniczy przełom potoku Piekielnik sąsiaduje tu z zachowanym grodziskiem z X – XII w., gdzie sukcesywnie prowadzone są wykopaliska archeologiczne. Ostatnim sensacyjnym odkryciem było tu odnalezienie prawdopodobnie najstarszego na ziemiach polskich kościoła. Z myślą o turystach przygotowano tam około 2 km ścieżek spacerowych z punktami widokowymi, parking i miejsca do grillowania.

 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA Z LEŚNEGO DWORKU NA KALENICĘ

Ścieżka o długości 6 km została wyznaczona przez Nadleśnictwo w Świdnicy. Prowadzi od Leśnego Dworku w Bielawie przez Trzy Buki, szlakiem żółtym do Bukowej Kalenicy.

Góry Sowie – najstarsze Góry Europy, zajmują powierzchnię ok 200m2, rozciągają się na długości 26 km (35 km licząc od linii grzbietowej) ulokowane są między Górami: Wałbrzyskimi i Pogórzem Wałbrzyskim od zachodu, a Bardzkimi od wschodu. Na wschodzie granicą jest Przełęcz Srebrna, a na zachodzie dolina rzeki Bystrzycy. Od północy ograniczone są Kotliną Dzierżoniowską, a od południa Obniżeniem Noworudzkim i Wzgórzami Włodzickimi.

Są to góry bardzo zróżnicowane pod względem wysokości, najwyższe szczyty to Wielka Sowa (1015m n.p.m.) i Kalenica (964 m.n.p.m.). Zbudowane są głównie z prekambryjskich gnejsów. Na zboczach Kalenicy położony jest skarłowaciały las bukowy – rezerwat, który nosi nazwę “Bukowa Kalenica”. Obejmuje on las oraz grunty leśne o łącznej powierzchni 28,78 ha, utworzony został dla ochrony wielu rzadkich gatunków roślin ochronnych oraz naturalnych zbiorowisk leśnych. Spotkać tu można m.in. wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów oraz ciemiężycę zieloną. Ochronną częścią objęte są stanowiska kopytnika pospolitego i marzanki wonnej. Z kolei w bogatym runie leśnym spotyka się następujące rośliny: śnieżyca wiosenna, przytulia wonna, naparstnica purpurowa, czosnek niedźwiedzi, przenęt purpurowy oraz liczne gatunki mchów i paproci.

 • Start: Bielawa, Leśny Dworek, pętla ul. Nowobielawska
 • Parking: pętla, ul. Nowobielawska
 • Przejście: około 1 godziny do Trzech Buków, około 2 godzin z Trzech Buków na Kalenicę, powrót około 3 godzin
 • Długość: około 6 km
 • Atrakcje: wieża widokowa na Kalenicy, miejsca do grillowania, tablice informacyjne
 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA “GÓRA PARKOWA”

Góra Parkowa, wzniesienie o wysokości 455 m n.p.m., znajdujące się na skraju Gór Sowich, w samym centrum miasta. Jest to jeden ze szczytów Wzgórz Bielawskich. Na szczycie znajduje się wieża widokowa, postawiona w 1930 roku, do której prowadzą trzy szlaki turystyki pieszej o zróżnicowanym stopniu trudności. Teren przystosowany jest również do uprawiania turystyki rowerowej. Z wieży można podziwiać panoramę Bielawy i okolic, a przy dobrej pogodzie można dostrzec miejscowości oddalone nawet o 30 km. Główne gatunki drzew: jodła, buk, jawor, dąb, wiąz, świerk.

 • Start: Bielawa, wejście do lasu od strony ul. Westerplatte
 • Parking: u podnóża Góry Parkowej
 • Przejście: około 1,5 godziny
 • Długość: około 1 km
 • Atrakcje: wieża widokowa, miejsca do grillowania, tablice informacyjne
 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – EDUKACYJNA “ŁYSA GÓRA”

Łysa Góra o wysokości 365 m n.p.m. znajduje się po wschodniej stronie miasta. Swoją nazwę zawdzięcza bezdrzewnemu obszarowi, na którym się wznosi. Masyw zbudowany jest z prekambryjskich gnejsów i migmatytów. Na szczycie znajduje się betonowy słup, oznaczający najwyższy punkt góry. Roztacza się stąd przepiękna panorama miasta z widokiem na Góry Sowie Razem z pobliskimi szczytami – Gór Żmij i Dzikowiec – Łysa Góra cieszy się dużym zainteresowaniem wśród miłośników sportów ekstremalnych, tj. paralotniarstwa, motokrosu i kolarstwa górskiego. przed wojną z tej góry startowały szybowce. Na tym terenie można spotkać rośliny kserotermiczne, w tym objętego ochroną dziewięćsiła bezłodygowego.

 • Start: Bielawa, wejście od al. Jana Pawła II lub od ul. Wodnej
 • Parking: brak, samochody osobowe wzdł?ż ul. Wodnej lub przy szlabanie od strony Al.Jana Pawła II
 • Przejście: około 1 godziny
 • Długość: około 1 km
 • Atrakcje: panorama miasta ze szczytu, tablica informacyjna na wejściu
 • ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – EDUKACYJNA  “KOCI GRZBIET”

Platforma widokowa na urwistym zboczu Kociego Grzbietu (651 m n.p.m.) powstała w roku 2011. Podziwiać z niej można piękną Panoramę Kotliny Dzierżoniowskiej ze Ślężą w tle oraz z przeciwnej strony Jar i Kalenicę. Na trasie podziwiać można bogaty świat fauny i flory.

 • Start: Bielawa, Leśny Dworek, pętla, ul. Nowobielawska
 • Parking: ul. Nowobielawska
 • Przejście: około 50 minut
 • Długość: około 0,7 km
 • Atrakcje: platforma widokowa, budki lęgowe, miejsca do grillowania przy parkingu
 • PLATFORMA WIDOKOWA POD KOZIĄ RÓWNIĄ
 • Platforma widokowa znajdująca się na żółtym szklaku prowadzącym od Przełęczy Jugowskiej przez Kozie Siodło do Schroniska Sowa. Platforma powstała w 2014 roku dzięki współpracy Stowarzyszenia Wielka Sowa, Nadleśnictwa Świdnica i władz powiatu z samorządami gminnymi Bielawy, Dzierżoniowa i Pieszyc. Z platformy można podziwiać widoki na górę Ślężę, a także panoramę Pieszyc wraz z zachodnią częścią Dzierżoniowa.

 • Start: parking Przełęcz Jugowska,
 • Przejście: około 15 minut,
 • Długość: około 1 km,
 • Atrakcje: platforma widokowa, tablice informacyjne, stojak na rowery.