herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Rada Kombatantów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych to społeczny organ doradczy Starosty. Do jej zadań należy współpraca z samorządami oraz innymi organizacjami mająca na celu kultywowanie tradycji i męczeństwa narodu polskiego. Ma się to odbywać m.in. poprzez wspólne organizowanie uroczystości kombatanckich i państwowych, wspólną opiekę nad miejscami pamięci o ofiarach i osobach prześladowanych za działalność o wolność i suwerenność oraz kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych.

Działania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na rzecz środowisk kombatanckich

Rok 2021

Gratulacje z okazji Powiatowego Dnia Kombatanta

Rok 2019

Powiatowy Dzień Kombatanta (12 kwietnia)

Wigilia z kombatantami

Rok 2018

Powiatowy Dzień Kombatanta (18 kwietnia)

Wigilijne spotkanie kombatantów (18 grudnia)

Rok 2017

Powiatowy Dzień Kombatanta (12 kwietnia)

Wigilijne spotkanie kombatantów (14 grudnia)

Rok 2016

Powiatowy Dzień Kombatanta (14 kwietnia)

Wigilia kombatantów (14 grudnia)

Rok 2015

Powiatowa wigilia dla kombatantów (16 grudnia)

“Spotkanie wierszem napisane” (30 września)

Posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych (2 lipca)

Powiatowy Dzień Kombatanta (15 kwietnia)

Otrzymali medale starosty


 

Wykaz organizacji kombatanckich w powiecie dzierżoniowskim – stan na 15.05.2019 r.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Lp.Nazwa organizacjiAdresImię i nazwisko prezesaTelefon
1Koło Miejskie w Pieszycachul. Kościuszki 2
58-260 Pieszyce
spotkania czwartek 12-14
Lucjan Serafin - prezes
Zdzisław Maciejewski - sekretarz
74-836-56-46

512-224-106
2.Koło Miejskie w Dzierżoniowieul. Rynek 36/7
58-200 Dzierżoniów
spotkania
czwartek 9-12
Władysław Potocki517-585-957

74-830-82-06
3.Koło Gminne nr 29 w Łagiewnikachul. Sportowa 4
58-210 Łagiewniki
Elżbieta Madej74-893-91-09
4.Gminne w Dzierżoniowieul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
spotkania
wtorek 9-11
Władysław Ostrowski 505-345-798

Pozostałe

Lp.Nazwa organizacjiAdresImię i nazwisko prezesaTelefon
5.Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej – obwód Dzierżoniów
os. Jasne 20
58-200 Dzierżoniów
spotkania
I poniedziałek 13
Zdzisław Miroński74-831-34-47
6.Związek Inwalidów Wojennych RP- Zarząd Oddziału w Dzierżoniowie.ul. Świdnicka 35
Centrum Seniora pokój 312
58-200 Dzierżoniów
spotkania
wtorek - czwartek
9-11
Artur Pawlus74-831-86-76

501-075-989
7.Związek Sybiraków – koło
w Dzierżoniowie.
ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów
spotkania
czwartki 9-11
Eugeniusz Kuszka74-831-15-18

608-357-436
8.Stowarzyszenie Dzieci Wojny
w Polsce Odział II Dolnośląski
w Dzierżoniowie
os. Jasne 20
58-200 Dzierżoniów
spotkania
wtorek 9-11
pok. nr 11
Zbigniew Kuriata692-536-414
9.Stowarzyszenie Kresowian
w Dzierżoniowie
ul. Bat. Chłopskich 19/4
spotkania
I – II poniedziałek  miesiąca Zarząd
czwartek od 11 członkowie
Florian Kuriata608-939-752

W skład Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych wchodzą prezesi / przewodniczący wszystkich organizacji kombatanckich powiatu dzierżoniowskiego. Przewodniczącym Rady jest Pan Eugeniusz Kuszka.

Lp.NazwaLogo organizacjiImię i nazwisko Prezesa /Przewodniczącego
1.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w PieszycachZwizek Kombatantw RPLucjan Serafin
2.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w DzierżoniowieWładysław Potocki
3.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w DzierżoniowieWładysław Ostrowski
4.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne nr 29 w ŁagiewnikachElżbieta Madej
5.Związek Sybiraków Koło w DzierżoniowieZwizek SybirakwEugeniusz Kuszka
6.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Obwód Dzierżoniówwiatowy zwizek akZdzisław Miroński
7.Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału  w Dzierżoniowiezw. inwalidw wojennych rpArtur Pawlus
8.Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Odział II Dolnośląski w DzierżoniowieStowarzyszenie dzieci wojnyZbigniew Kuriata
9.Stowarzyszenie Kresowian w DzierżoniowiekresowianieFlorian Kuriata

Medal Starosty Dzierżoniowskiego

Od 2011 roku w powiecie dzierżoniowskim w ramach uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Kombatanta wręczane jest dla kombatantów i osób zasłużonych na rzecz organizacji kombatanckich odznaczenie –  Medal Starosty Dzierżoniowskiego.

Medal przyznawany jest w podziękowaniu za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz za zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej.

 

Wykaz osób, które otrzymały Medale Starosty Dzierżoniowskiego w latach 2011-2019