herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Rada Kombatantów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych to społeczny organ doradczy Starosty. Do jej zadań należy współpraca z samorządami oraz innymi organizacjami mająca na celu kultywowanie tradycji i męczeństwa narodu polskiego. Ma się to odbywać m.in. poprzez wspólne organizowanie uroczystości kombatanckich i państwowych, wspólną opiekę nad miejscami pamięci o ofiarach i osobach prześladowanych za działalność o wolność i suwerenność oraz kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych.

Działania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na rzecz środowisk kombatanckich

Rok 2024

Powiatowy Dzień Kombatanta

Rok 2023

Powiatowy Dzień Kombatanta

Rok 2022

Spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Kombatanta

Rok 2021

Gratulacje z okazji Powiatowego Dnia Kombatanta

Publikacje Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie

Rok 2020

Przedświąteczne spotkanie z Kombatantami

Rok 2019

Powiatowy Dzień Kombatanta (12 kwietnia)

Wigilia z kombatantami

Rok 2018

Powiatowy Dzień Kombatanta (18 kwietnia)

Wigilijne spotkanie kombatantów (18 grudnia)

Rok 2017

Powiatowy Dzień Kombatanta (12 kwietnia)

Wigilijne spotkanie kombatantów (14 grudnia)

Rok 2016

Powiatowy Dzień Kombatanta (14 kwietnia)

Wigilia kombatantów (14 grudnia)

Rok 2015

Powiatowa wigilia dla kombatantów (16 grudnia)

„Spotkanie wierszem napisane” (30 września)

Posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych (2 lipca)

Powiatowy Dzień Kombatanta (15 kwietnia)

Otrzymali medale starosty

Wykaz organizacji kombatanckich w powiecie dzierżoniowskim – stan na 31.12.2023 r.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

LpNazwa organizacjiAdresImię i nazwisko prezesa
1.Koło Miejskie w Pieszycachul. Kościuszki 2
8-260 Pieszyce
Zdzisław Maciejewski sekretarz
2.Koło Miejskie - Gminne w Dzierżoniowieul. Świdnicka 35
58-200 Dzierżoniów
Edmund Dąbrowski prezes honorowy
3.Koło Gminne nr 29 w Łagiewnikach ul. Sportowa 4
28-210 Łagiewniki
Elżbieta Madej

Pozostałe:

LpAdresImię i nazwisko Prezesa
5.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – obwód Dzierżoniówos. Jasne 20
58-200 Dzierżoniów
Zdzisław Miroński
6.Związek Inwalidów Wojennych RP- Zarząd Oddziału Rejonowego w Dzierżoniowie (Koło w likwidacji)ul. Świdnicka 35
Centrum Seniora pokój 312
58-200 Dzierżoniów
Bolesław Nowogrodzki
7.Związek Sybiraków Odział Wrocław– Koło Ziemi Dzierżoniowskiejul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów
Eugeniusz Kuszka
8.Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Odział II Dolnośląski w Dzierżoniowieos. Jasne 20
58-200 Dzierżoniów
Zbigniew Kuriata
9.Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowieul. Batalionów Chłopskich 19/4
58-200 Dzierżoniów
Florian Kuriata
10.Dolnośląska Rodzina Katyńskaul. F. Chopina 9A
51-609 Wrocław
Ludmiła Błażejczyk

LpNazwaLogo organizacjiImię i nazwisko Prezesa /Przewodniczącego
1.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w PieszycachZdzisław Maciejewski
2.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w DzierżoniowieEdmund Dąbrowski
3.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne nr 29 w ŁagiewnikachElżbieta Madej
4.Związek Sybiraków Koło w DzierżoniowieEugeniusz Kuszka
5.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Obwód DzierżoniówZdzisław Miroński
6.Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w DzierżoniowieBolesław Nowogrodzki
7.Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Odział II Dolnośląski w DzierżoniowieZbigniew Kuriata
8.Stowarzyszenie Kresowian w DzierżoniowieFlorian Kuriata

Medal Starosty Dzierżoniowskiego

Od 2011 roku w powiecie dzierżoniowskim w ramach uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Kombatanta wręczane jest dla kombatantów i osób zasłużonych na rzecz organizacji kombatanckich odznaczenie –  Medal Starosty Dzierżoniowskiego.

Medal przyznawany jest w podziękowaniu za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz za zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej.

Wykaz osób, które otrzymały Medale Starosty Dzierżoniowskiego w latach 2011-2019