herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obsługi w Starostwie Powiatowym klientów z niepełnosprawnością.

Informacja o działalności Powiatu Dzierżoniowskiego i Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
Informacja o Starostwie w Polskim Języku Migowym
Informacja o działalności Starostwa w tekście łatwym do czytania (ETR)
Dostępność architektoniczna budynków Starostwa
Obsługa w języku migowym w Starostwie
Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie
Deklaracja dostępności
Raporty i plany związane z dostępnością
Zasady wejścia na teren Starostwa z psem asystującym