herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualności NGO

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu doskonaliły swoje kompetencje

W ubiegły czwartek przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych”.

Wyniki drużynowych otwartych zawodów strzeleckich z wiatrówki

W piątek 18 listopada odbyły się w Bielawie Drużynowe Otwarte Zawody Strzeleckie z Wiatrówki. Impreza, w której wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, została dofinansowana ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego.

Honorowi Dawcy Krwi w Dzierżoniowie – profilaktyka wśród młodzieży

W dniach 24-31 października Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania publicznego oraz działań związanych z profilaktyką zdrowotną wśród młodzieży zorganizowało konkurs wiedzy pn. „Wolny od używek – używkom mówię zdecydowane NIE”.

Zmiana terminów konsultacji dla organizacji pozarządowych

Uległy zmianie terminy dyżurów doradczych i szkoleniowych dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Ostatnie miejsca na warsztaty dla NGO

Pozostały dwa ostatnie miejsca na warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego pn. „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych", które poprowadzi przedstawiciel Fundacji Merkury z Wałbrzycha - Sławomir Wieteska.

Otwarte drużynowe zawody w strzelaniu z wiatrówki

Zapraszamy do udziału w Otwartych Zawodach w Strzelaniu z Wiatrówki, które odbędą się 18 listopada w sali BEBSON GOLD TEAM w Bielawie przy ul. Piastowskiej. Początek imprezy o godzinie 16.30.

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych

Fundacja "Merkury" i Powiat Dzierżoniowski zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu dzierżoniowskiego na szkolenie pn. „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych"

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Spotkanie integracyjne „Pszczela praca Nas wzbogaca”

„Pszczela praca Nas wzbogaca” to przesłanie wydarzenia integracyjnego zorganizowanego dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego przez starostę, wójtów, burmistrzów oraz Fundację Merkury z Wałbrzycha w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

Intensywne zmagania Juniora Dzierżoniów

Klub MULKS JUNIOR Dzierżoniów osiągnął kolejne spektakularne sukcesy na dwóch Ogólnopolskich Turniejach.

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej SZPICA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej SZPICA na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Udział mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości”.

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne warsztaty z kompetencji miękkich pn. „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych”