herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualności NGO

Samorządowy Okrągły Stół

8 i 9 maja we wrocławskiej Hali Stulecia odbyły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu. W tych dniach do rozmów zasiedli przedstawiciele samorządów, rządu, Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki. Powiat Dzierżoniowski reprezentował starosta Grzegorz Kosowski.

NGO – możliwość zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia.

Spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Kombatnata

Tuż przed świętami wielkanocnymi starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski spotkał się z prezesami związków kombatanckich z terenu całego powiatu.

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

Pieniądze dla stowarzyszeń i organizacji z Powiatu Dzierżoniowskiego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął dzisiaj otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w prowadzeniu rachunkowości związanych z Polskim Ładem.

Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z Powiatu Dzierżoniowskiego

Nie wiesz na kogo przekazać 1 % podatku dochodowego? Wesprzyj organizacje pożytku publicznego z naszego terenu!

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

18 stycznia 2022 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie dotyczące obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli członków zarządów, rad, fundatorów.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2022.

Konkurs ofert na organizację zadań publicznych powiatu

17 stycznia Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych powiatu w 2022 roku.

Z sercem dla WOŚP

30 stycznia odbędzie się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na tę okazję dzierżoniowski sztab przygotował mnóstwo niespodzianek, a jedną z nich jest bieg pod hasłem „Z sercem dla WOŚP”.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację zarejestrowaną w KRS? UWAŻAJ, gdyż jest nowy bardzo ważny obowiązek!!