herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualności NGO

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego i miasta Dzierżoniowa złożyli symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny.

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „POWIAT W OBIEKTYWIE”.

Zakończyły się kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy

12 lipca zakończyła się w powiecie dzierżoniowskim trzecia edycja kursu języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy.

Mistrzostwa Break Dance w Bielawie

9 lipca 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie odbyła się 8 edycja Międzynarodowych Mistrzostw Break Dance - Break King Bielawa 2022. Również w tym roku wydarzenie stanowiło jeden z przystanków Polskiej Ligi Breaking.

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Poloneziaki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Poloneziaki – Tradycja i Współczesność na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „HOCKI-KLOCKI-DOBRANOCKI”.

Samorządowy Okrągły Stół

8 i 9 maja we wrocławskiej Hali Stulecia odbyły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu. W tych dniach do rozmów zasiedli przedstawiciele samorządów, rządu, Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki. Powiat Dzierżoniowski reprezentował starosta Grzegorz Kosowski.

NGO – możliwość zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia.

Spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Kombatnata

Tuż przed świętami wielkanocnymi starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski spotkał się z prezesami związków kombatanckich z terenu całego powiatu.

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

Pieniądze dla stowarzyszeń i organizacji z Powiatu Dzierżoniowskiego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął dzisiaj otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w prowadzeniu rachunkowości związanych z Polskim Ładem.

Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z Powiatu Dzierżoniowskiego

Nie wiesz na kogo przekazać 1 % podatku dochodowego? Wesprzyj organizacje pożytku publicznego z naszego terenu!