Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności NGO


Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starosta Dzierżoniowski oraz Fundacja "Merkury" wraz z wójtami i burmistrzami gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 14 listopada o godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38 (pok. 213).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2020”.

Ogłoszenie

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „ATOM” w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu pn. „Dzierżoniowska Liga BMX – MTB 2019” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP w związku z wyborami

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 roku.

Tablice z największymi atrakcjami historycznymi regionu

„Niemcza i jej dziedzictwo kulturowe - usiądź i powspominaj” to kolejny projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Podlesie i Ruszkowice „Razem możemy więcej” przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie oraz Stowarzyszeniem Muzeum Ziemi Niemczańskiej.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2019

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, zapraszają na spotkanie informacyjno-animacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Programie Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2019.