herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dla NGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Renata Dawiec – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Paulina Olszewska – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
pok. 317
ul. Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

Telefony:

tel. 74 832 52 28; 74 832 52 29;
faks 74 832 52 26;

Poczta elektroniczna:

so@pow.dzierzoniow.pl