herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Strategia rozwoju powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Strategia to podstawowy dokument przedstawiający wizję rozwoju powiatu na przyszłe lata.

Jej priorytety to:
– podniesienie atrakcyjności gospodarczej powiatu,
– poprawa dostępności komunikacyjnej,
– wzrost jakości życia mieszkańców,
– zwiększenie atrakcyjności turystycznej subregionu
– oraz współpraca międzygminna i międzysektorowa.

Dokument został przygotowany przy ścisłej współpracy przedstawicieli samorządu powiatowego z samorządami gmin i organizacji pozarządowych. Rada Powiatu przyjęła strategię jednogłośnie.