herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dotacje

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

 1. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji
 2. Ogłoszenia o konkursach
 3. Rozstrzygnięcia konkursów

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (obowiązujący od dnia 1 marca 2019 r.)
 2. Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
 3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (obowiązujący od 1 marca 2019 r.)
 4. Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
 5. Zaktualizowany harmonogram
 6. Zaktualizowana kalkulacja kosztów
 7. Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej
 8. Informacje do umowy