herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualności NPP

Kalkulator szacowania wysokości alimentów

Informujemy o możliwości skorzystania z kalkulatora szacowania wysokości alimentów, który dostępny jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej dla każdego.

Skorzystaj z aplikacji „Bezpłatna porada prawna online”

Fundacja „Togatus Pro Bono”, świadcząca na zlecenie Powiatu Dzierżoniowskiego nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców naszego regionu, zachęca do korzystania z aplikacji pod nazwą „Bezpłatna porada prawna online”.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie dzierżoniowskim w 2023 roku

Mieszkańcy borykający się z problemem prawnym mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach rządowego programu.

O mediacji w powiecie dzierżoniowskim

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie pod honorowym patronatem Starosty Dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego zorganizowało konferencję pod hasłem „Bezpieczny powiat – z prawem na Ty. Mediacja to jest bezpieczne”.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023” przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji prawnej

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023”

Symbol prawa - pomnik temidy

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Dzierżoniowskim

Powiat Dzierżoniowski przypomina, że każdy kto mierzy się z problemem prawnym, z którym nie może sobie poradzić, ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dzień Dziecka oraz Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa na Alei Bajkowych Gwiazd

1 czerwca powiat dzierżoniowski brał udział w dwóch akcjach mających na celu nie tylko uczcić przypadający na początek czerwca Dzień Dziecka, ale również promować bezpieczeństwo i nieodpłatną pomoc prawną wśród mieszkańców powiatu.

Strona internetowa i facebookowy profil Systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Ministerstwo Sprawiedliwości stale usprawnia system nieodpłatnej pomocy tak, aby zapewnić jego jak najwygodniejszą obsługę oraz dotarcie z informacjami o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej mediacji do jak najszerszego grona odbiorców.

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

grafika z napisem bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. W lewym rogu herb powiatu z napisem Powiat Dzierżoniowski. Po prawej stronie symbole sądownictwa - młotek i waga.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie dzierżoniowskim w 2022 roku

Jeśli masz problem prawny, z którym nie możesz sobie poradzić, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Budynek Starostwa na Rynku w Dzierżoniowie

Konkurs na prowadzenie pomocy prawnej rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu pojął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w roku 2022”.