herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zarząd Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dane kontaktowe

 • Rynek 27, pok. 202, II piętro (sekretariat starostwa)
 • 58 – 200 Dzierżoniów
 • tel. 74 832 18 64, 74 832 52 00, faks 74 832 18 60
 • e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl
 • starosta lub wyznaczony członek Zarządu Powiatu przyjmuje we wtorki w godz. 14.00 – 16.30

Skład Zarządu Powiatu

 • Starosta – Grzegorz Kosowski
 • Wicestarosta – Andrzej Bolisęga
 • Członkowie Zarządu Powiatu (nieetatowi) – Adam Domagała, Wacław Dziendziel
 1. Sylwetki członków Zarządu Powiatu 
 2. Zadania Zarządu powiatu
 3. Uchwały Zarządu Powiatu
 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu