herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przepisy prawne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach