herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Mikroprojekty w ramach Euroregionu Glacensis

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Realizujemy projekty z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020