herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Porady prawne w sprawach konsumenckich

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Monika Szymańska-Śledź

Miejsce urzędowania:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
ul. Świdnicka 38, pok. nr 4 (parter)
Telefon: 74 832 36 60
e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl, rk@pow.dzierzoniow.pl.

Przyjęcia klientów:
poniedziałek, czwartek, piątek – godz. 8.00 – 14.30
wtorek – godz. 8.00 – 16.30
środa – dzień wolny od przyjęć

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Rzecznik Konsumentów w Dzierżoniowie przyjmuje zawiadomienia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w sprawach dotyczących naruszenia praw konsumentów – zgłaszane osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl, rk@pow.dzierzoniow.pl.

Zgodnie  z art. 42 ust. 1  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika konsumentów należy:

  1.  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych;
  6. wytaczanie powództw sądowych na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Interwencje wobec przedsiębiorców rzecznik konsumentów podejmuje na wniosek osoby poszkodowanej działaniem przedsiębiorcy.
Po otrzymaniu wniosku rzecznik konsumentów podejmuje postępowanie i na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kieruje do przedsiębiorcy wystąpienie z żądaniem ustosunkowania się do powołanych uwag i opinii w sprawie naruszeń  praw konsumenckich.
W przypadkach, w których przedsiębiorcy pomimo wystąpienia rzecznika nie uznają zasadności żądań konsumentów, rzecznik konsumentów udziela pomocy konsumentom w sporządzaniu wniosków do właściwych delegatur urzędów, organów inspekcji handlowych oraz organizacji konsumenckich.

PORADNIKI PRZYGOTOWANE PRZEZ URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Załączniki (do wyboru):
Wniosek do rzecznika konsumentów
Wniosek do rzecznika konsumentów_wersja dostępna

Wzory pism przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów