herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Oferty inwestycyjne

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na parterze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

Oficyjna mieszkalna w Roztoczniku nr 63A

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący lokali mieszkalnych położonych w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

zdjęcie budynku przy ul. Krasickiego 36 w Dzierżoniowie

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie do 3 lat, dotyczący części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 355/2 obręb Centrum w Dzierżoniowie

Cały budynek w Roztoczniku

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego w Roztoczniku

1 marca odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w oficynie mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Cały budynek w Roztoczniku

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego w Roztoczniku

1 marca odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w oficynie mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Trzeci przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni ponad 2,4 ha, położonej przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dotyczący lokali mieszkalnych położonych w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63 - 63A.

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przypomnienie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego przypomina o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.