herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Oferty inwestycyjne

budynek Roztocznik 63-63A

Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia dotyczącej lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat, dotyczący lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

Bielawa_chopina

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku przy ul. Chopina 59 w Bielawie

Starosta Dzierżoniowski ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w Bielawie.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wyniki trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości nr 9 w Roztoczniku

12 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Wyniki trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości nr 5 w Roztoczniku

12 marca 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na parterze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.

przetarg Włóki

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włókach

Starosta Dzierżoniowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Włóki.

Zdjęcie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku przy ul. Chopina 59 w Bielawie

Starosta Dzierżoniowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w Bielawie.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9.

budynek oficyny mieszkalnej Roztocznik 63A

Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

10 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Roztoczniku.

budynek oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w Roztoczniku

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A.