herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zarządzanie kryzysowe

Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Od 21 marca na terenie kraju realizowana jest coroczna kwalifikacja wojskowa. W tym roku obejmuje ona mężczyzn urodzonych w 2003 roku.

Koordynacja pomocy uchodźcom z Ukrainy

16 marca odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w całości zostało poświęcone kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Udostępnij dla uchodźców z Ukrainy mieszkanie lub dom

Z dnia na dzień do Polski przyjeżdża coraz więcej uchodźców z Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną.

Fundusz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina, że utworzony został Fundusz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów mogą wszyscy mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego.

Co jest potrzebne i kto koordynuje zbiórki dla Ukrainy?

Z informacji uzyskanych od wojewody dolnośląskiego wynika, że przekazywanie pomocy dla Ukrainy możliwe jest obecnie wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontakt do koordynatorów działań pomocowych dla Ukrainy

Publikujemy dane kontaktowe do osób, które koordynują działania pomocowe w gminach skierowane do uchodźców z Ukrainy.

Pomoc Ukrainie – działania w powiecie dzierżoniowskim

W poniedziałek od wczesnych godzin porannych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie trwają prace nad skoordynowaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Starosta Grzegorz Kosowski wziął udział w telekonferencji z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim.

Powiatowy Punkt Kontaktowy dla uchodźców z Ukrainy

W niedzielę 27 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie pilne spotkanie z wicewojewodą dolnośląskim Jarosławem Kresą, które w całości zostało poświęcone udzieleniu skutecznej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zmiany w obostrzeniach sanitarnych

9 lutego w siedzibie resortu zdrowia odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji epidemicznej w Polsce.

W weekend prognozowany silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje możliwość wystąpienia silnego wiatru w nadchodzący weekend na terenie województwa dolnośląskiego.

Uwaga silny wiatr

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że 27 i 28 stycznia na terenie powiatu dzierżoniowskiego mogą występować bardzo silne podmuchy wiatru.

Nauka zdalna do 27 lutego dla części uczniów

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji, od czwartku 27 stycznia uczniowie podstawówek z klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych, będą pobierać naukę w sposób zdalny do 27 lutego.