herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rada Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dane kontaktowe

Biuro Rady Powiatu:
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38, pok. 109 (I piętro)
tel. 74 832 19 99, faks 74 832 19 91
e-mail: radap@pow.dzierzoniow.pl

 1. Skład Rady Powiatu
 2. Sylwetki radnych powiatowych VII kadencji
 3. Kluby Radnych
 4. Komisje Rady Powiatu
 5. Sesje Rady Powiatu
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. E-Sesje Rady Powiatu – Głosowania imienne, transmisje, nagrania z obrad sesji
 8. Przetwarzanie danych osobowych w ramach transmisji obrad
 9. Uchwały Rady Powiatu wraz z głosowaniami imiennymi
 10. Oświadczenia majątkowe radnych
 11. Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady
 12. Skład Rady Powiatu poprzednich kadencji (1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2024)
 13. Kontakt z radnymi