herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

3 mln zł dla powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na wysokim drugim miejscu znajduje się wniosek powiatu dzierżoniowskiego o dotację na II etap przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa. Oznacza to, że nie ma zagrożenia dla kontynuacji inwestycji w 2016 roku.

Wojewoda dolnośląski opublikował już wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wniosek powiatu dzierżoniowskiego dotyczący II etapu przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa zajmuje na niej 2. pozycję wśród 37 wniosków złożonych przez powiaty z Dolnego Śląska.

– Uzyskanie bardzo wysokiej punktacji w ocenie merytorycznej cieszy, bo daje nam realne szanse na otrzymanie 3 mln zł, czyli połowy potrzebnych środków na dokończenie w przyszłym roku przebudowy drogi powiatowej Pieszyce – Bielawa – mówi starosta Janusz Guzdek.

W tym roku droga łącząca Pieszyce z Bielawą została przebudowana na długości ponad 2,1 km – od ul. Bielawskiej w Pieszycach do granic Bielawy. Do wykonania pozostał jeszcze odcinek o długości prawie 1,5 km do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie.

Zakres prac przewiduje m.in.: przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m, budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, a także remont nawierzchni przejazdu kolejowego, budowę oświetlenia drogowego i systemu odwadniającego. W ramach inwestycji mają zostać usunięte 103 drzewa, w miejsce których planuje się nasadzenie 140 oraz powstaną pasy zieleni i miejsce odpoczynku podróżnych (MOP). Koszt inwestycji szacowany jest na 6 mln zł.

Ostateczna informacja o przyznaniu dotacji rządowej w wysokości 50 procent wartości inwestycji powinna być znana do końca stycznia 2016 roku. Trzymamy kciuki!

Niestety, drugi wniosek dotyczący remontu dróg Sulistrowiczki – Oleszna i Oleszna – Ratajno łączących Ślężański Park Krajobrazowy z drogą wojewódzką nr 384 raczej nie ma szans na dofinansowanie. Wynika to stąd, że w programie znacznie wyżej były oceniane przebudowy niż remonty.