herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Radni powiatowi pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2017 rok. Miało na to wpływ pozyskanie rekordowych środków unijnych, przy zachowaniu dobrej kondycji finansowej, co zapewnia dalszy rozwój naszego powiatu.

Sesja absolutoryjna odbyła się 26 czerwca. W trakcie obrad przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Guzdek podkreślił, że rok 2017 był przełomowym, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych.

– Można powiedzieć, że wykorzystaliśmy swoje 5 minut. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie praktycznie w każdej dziedzinie licząc, że może połowa z nich zostanie rozpatrzona pozytywnie. Wyniki przeszły nasze najskrytsze oczekiwania, ponieważ każdy złożony przez nas wniosek otrzymał pozytywną ocenę i dostał dofinansowanie. Dzięki temu możemy realizować inwestycje i projekty ze środków unijnych nie tylko w 2017 roku, ale i w latach kolejnych 2018 i 2019. Łączna pula pozyskanych środków na te lata to kwota ponad 30 milionów złotych – mówił starosta Janusz Guzdek.

Pozyskane środki w 2017 roku umożliwiły modernizację infrastruktury drogowej, m.in. przebudowano drogi w Trzebniku i w Sienicach.
Sporo było też inwestycji oświatowych związanych z poprawą bazy dydaktycznej. Dzięki środkom unijnym w powiatowych liceach powstały nowoczesne pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt dydaktyczny do nauki biologii, chemii, matematyki, informatyki i fizyki, a także doposażono pracownie zawodowe.
Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło inwestycji z myślą o osobach niepełnosprawnych – wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych w liceum bielawskim, co ułatwi młodzieży z dysfunkcją ruchu dostanie się do budynku szkoły.
Realizowano również scalanie gruntów wsi Piława Dolna i Owiesno.

Uzyskane w ciągu roku dochody wyniosły 86 mln zł, a poniesione wydatki 83 mln zł. Zamknięcie roku blisko 3-milionową nadwyżką świadczy o dobrej kondycji finansowej powiatu. Wynik ten już procentuje w roku bieżącym, bo powiat nie musi ograniczać wydatków na inwestycje, co zapewnia jego dalszy rozwój.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, 7 osób się wstrzymało.