herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualna sytuacja sanitarno-epidemiczna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie dzierżoniowskim na dzień 10 kwietnia o godz. 11.00.

-Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 32 – osoby zdrowe, z dalszego kontaktu, które prowadzą samokontrolę stanu zdrowia i objawów

-Liczba osób w kwarantannie: 412 (w tym 32 na mocy decyzji PPIS).

Kwarantanną na mocy decyzji PPIS obejmowane są osoby zdrowe, z tzw. styczności, tj. mające bezpośredni bliski kontakt z osobą zakażoną lub potencjalnie zakażoną.

Od 15 marca b.r. wszystkie osoby przekraczające granicę RP są na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia obejmowane są 14- dniową kwarantanną. Decyzji o kwarantannie nie wydaje Inspekcja Sanitarna.

Przestrzeganie zasad obowiązuje zarówno w przypadku kwarantanny na mocy decyzji, jak i na mocy rozporządzenia.

-Liczba osób zakażonych ( z wynikiem+) : 8
– w tym 6 osób w izolacji domowej- osoby bez objawów lub z lżejszym przebiegiem choroby;
– 2 osoby hospitalizowane- osoby z wyraźnymi objawami choroby.

Liczba osób przebadanych w powiecie: 175 ( w tym 45 na zlecenie Szpitala Powiatowego).

Wszystkie powyższe działania mają na celu zminimalizowanie transmisji koronawirusa.