herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Aktualności i wydarzenia

służby w trakcie ćwiczeń akcji ratunkowej

Masowy wypadek 2023 – ćwiczenia służb

10 listopada na nowym odcinku obwodnicy Dzierżoniowa odbyły się ćwiczenia służb z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Widok z drona na Kościół w Dobrocinie

Lustracja zabytku w powiecie dzierżoniowskim

Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń przeprowadził lustrację Kościoła filialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobrocinie.

Turniej Siatkówki na Siedząco

Turniej Siatkówki na siedząco

W Hali Sportowej w Piławie Górnej odbył się III Regionalny Turniej Piłki Siatkowej na siedząco.

grafika promująca ogłoszenie konkursu

Powiatowy Konkurs Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych

Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Ozdób i Szopek Bożonarodzeniowych.

Grafika symbolizująca szkolenie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, które odbędzie się już 22 listopada od 14:00 do 16:00.

grafika symbolizująca sprzedaż nieruchomości

Nowe zasady sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym

Na mocy nowych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, użytkownik wieczysty otrzymuje prawo żądania sprzedaży na jego rzecz nieruchomości, którą otrzymał w użytkowanie wieczyste.

starosta z najlepsza maturzystką

Gratulacje dla najlepszej maturzystki

2 listopada Róża Mazurek otrzymała gratulacje z rąk Starosty Dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego.

radni podczas sesji

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

31 października odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

pomoc prawna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2024” przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Grafika z logo NGO

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez BWA Breakers

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez BWA Breakers na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu pn. „Mistrzostwa Polski Breaking (break dance)”.

Dzień Seniora w DPS w Niemczy

Dzień Seniora w Domu Pomocy Społecznej w Niemczy

27 października w Domu Pomocy Społecznej w Niemczy świętowano Dzień Seniora.

Zbliżenie na prezydium rady powiatu

Sesja Rady Powiatu – 31 października

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady odbędą się 31 października o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.