herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko zagrożeń związanych z powstawaniem pożarów oraz zatruciem tlenkiem węgla. Najczęstszymi przyczynami są wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Odnotowano także wzrost liczny zatruć tlenkiem węgla – "cichym zabójcą". Nie widać go, nie czuć nie ma także smaku.

Przekreślone oko, ucho, nos - symbolizujące, żę czadu nie widać, nie słuchać i nie czuć.

Informacja skierowana jest głównie do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Edykacja najmłodszych jest inwestycją w przyszłość.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

– Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
– Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
– W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
– Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
– Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
– Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
– Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
– bezwonny,
– bezbarwny,
– pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
– nieszczelności,
– braku konserwacji, w tym czyszczenia,
– wad konstrukcyjnych,
– niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć w atykule.