herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Czy ulica Wolności w Bielawie zostanie zmodernizowana?

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W ostatnim czasie powrócił temat przebudowy jednej z najdłuższych ulic w Bielawie.

Zdjęcie ulicy Wolności w Bielawie

Nic w tym dziwnego, ponieważ ulica Wolności o której mowa, jest niezwykle istotna dla ruchu samochodowego, a przy tym jej obecny stan pozostawia wiele do życzenia.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ulica Wolności posiada dwóch zarządców – Powiat Dzierżoniowski (odcinek od ronda Bieltexu do marketu Netto) oraz ginę Bielawa (od marketu Netto do placu Wolności).

Powiat Dzierżoniowski od kilku lat przygotowuje się do przebudowy zarządzanego przez siebie odcinka. Niemniej warunkiem pozyskania środków zewnętrznych, a przede wszystkim przeprowadzenia tej wielomilionowej inwestycji, jest uregulowany stan prawny drogi. Niestety w tym przypadku tak nie jest, ponieważ właścicielem działek, na których położona jest ulica Wolności jest Skarb Państwa, a Powiat Dzierżoniowski pełni jedynie rolę jej zarządcy.

Dlatego jeszcze w 2017 roku na wniosek przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha, ówczesny starosta wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie uregulowania wspomnianego wyżej stanu prawnego drogi. Wojewoda rozpoczął procedurę administracyjną w kwietniu 2017 roku, która niestety trwa aż do dzisiaj.
Przewodniczący Rady Powiatu rozmawia w trakcie wywiadu z mediami

Co ciekawe jeszcze w lutym 2022 roku starosta dzierżoniowski wystąpił ze skargą na przewlekłość postępowania, ale Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał ponaglenie za nieuzasadnione. Postępowanie jest nadal w toku, a ostatnie zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego w tej sprawie (z 27.01.2023 roku) informuje o planowanym zakończeniu postępowania do 31.05.2023 roku.
Samorząd Powiatu Dzierżoniowskiego ma nadzieję, że tym razem służby Wojewody Dolnośląskiego dotrzymają zadeklarowanego terminu i wykonanie modernizacji ulicy Wolności będzie możliwe.

Warto zaznaczyć, że w tej kadencji samorząd Powiatu Dzierżoniowskiego wykonał wiele ważnych inwestycji drogowych w Bielawie. Należą do nich:

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Bielawa – Józefówek. Koszt robót budowlanych 330.364 zł – brak udziału finansowego gminy Bielawa.
2. Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w Józefówku i przy ulicy Szewskiej w Bielawie (częściowo na terenie gminy Bielawa, częściowo gminy Dzierżoniów). Koszt robót budowlanych 845.000 zł – brak udziału finansowego gminy Bielawa.
3. Przebudowa drogi powiatowej polegająca na remoncie chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Bielawie. Koszt robót budowlanych 232.438 zł – brak udziału finansowego gminy Bielawa.
4. Przebudowa drogi powiatowej Myśliszów – Kietlice wraz z budową pętli autobusowej (częściowo na terenie gminy Bielawa, częściowo gminy Dzierżoniów) – inwestycja w toku. Koszt robót budowlanych 5.707.153 zł – brak udziału finansowego gminy Bielawa.

Ponadto Powiat Dzierżoniowski dofinansował kwotą 250.000 złotych przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Bohaterów Getta i drogi gminnej ul. Żeromskiego w Bielawie, (inwestycja zrealizowana przez gminę Bielawa).

Dlatego też biorąc pod uwagę przychylność Powiatu Dzierżoniowskiego do inwestycji drogowych na terenie Bielawy można mieć pewność, że gdy tylko Wojewoda Dolnośląski ureguluje stan prawny związany z ulicą Wolności, samorząd powiatu będzie chciał wykonać przebudowę tej drogi.