herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia w bieżącym roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Adresatami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, uczące się, zatrudnione lub w wieku aktywności zawodowej. W przypadku osób niezatrudnionych i nieuczących się konieczne jest zaświadczenie eksperta PFRON o rokowaniach uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Wnioski przyjmowane są do 30 sierpnia 2019r. 

Wszelkie informacje dotyczące programu jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 oraz na stronie internetowej.