herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Dzień Świadczenia Wspierającego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

13 lutego w Sali Medialnej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się Dzień Świadczenia Wspierającego.

Grafika informująca o dzień świadczenia wspierającego

Od 1 stycznia 2024 r. osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do wojewódzkich zespołów ds. orzecznictwa. Świadczenie wspierające będzie przyznawane pełnoletnim osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Podczas Dnia Świadczenia Wspierającego każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje o tym świadczeniu, które będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami.

 

plakat informujący o Dniu Świadczenia Wspierającego