herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja dla osób przekraczających granicę Polski

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie przypomina o nowych przepisach dla osób wjeżdżających do naszego kraju.

Według obowiązujących przepisów osoby, które przekroczyły granicę poddawane są obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie i odbywają ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Osoby przekraczające granice mają obowiązek poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku osób wspólnie zamieszkujących oraz podać nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę należy przekazać za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Zgłoszenia można przesłać mailowo na adres: h.pracy@psse.dzierzoniow.pl lub telefonicznie: tel 74 832 33 33 wew. 116, w godzinach od 8.00 do 14.00.