herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych informuje, że uruchomione zostało nowe działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Stwarza ono możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków w ramach PROW 2014-2020. Pieniądze można pozyskać na następujące działania:
– przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra,
– przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczaniem pniaków po wyciętych drzewach,
– zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu,
– założenie remizy,
– czyszczenie późne,
– zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 12 czerwca. Więcej informacji na ten temat na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.