herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jak służby powiatu dzierżoniowskiego walczą z koronawirusem?

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od momentu, gdy tylko wirus SARS-CoV-2 dotarł do Polski, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie, podobnie jak inne tego typu instytucje w kraju, znajduje się na głównym froncie walki z pandemią.

Praktycznie wszyscy pracownicy dzierżoniowskiego sanepidu biorą udział w działaniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa.

Praca odbywa się w sposób ciągły, przez cały tydzień i całą dobę. Sekcja Epidemiologii kontaktuje się z osobami, które miały kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie.
Pracownicy Sekcji Epidemiologii pozostają w stałym kontakcie z Powiatowymi Stacjami Sanitarno- Epidemiologicznymi na terenie całej Polski. Zdarza się, że mieszkańcy naszego powiatu lecieli samolotem, jechali autobusem z pasażerem, który jak się później okazywało, był zakażony. Takie osoby są obejmowane kwarantanną, tzw. ze styczności lub z kontaktu z osobą chorą lub potencjalnie zakażoną. W takim przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o kwarantannie.

Od 15 marca wszyscy Polacy przekraczający granicę RP są na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia obejmowani są kwarantanną. Decyzji o kwarantannie nie wydaje Inspekcja Sanitarna.
Przestrzeganie zasad obowiązuje zarówno w przypadku kwarantanny na mocy decyzji, jak i na mocy rozporządzenia.

Osoba w kwarantannie zobowiązana jest do:
– pozostania w mieszkaniu, bez wychodzenia z domu, a nawet otwierania drzwi komukolwiek,
– nie kontaktowania się bezpośrednio z innymi osobami,
– samokontroli stanu zdrowia.

Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny sprawują funkcjonariusze Policji, którzy otrzymują z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej codziennie aktualizowaną listę osób kwarantannowanych Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
W przypadku pojawienia się objawów: podwyższona temperatura, bóle mięśni, suchy kaszel, itp. zlecany jest pobór próbek, które pobiera specjalny zespół próbkobiorców. Próbki transportowane są koronabusem do Laboratorium Wirusologii we Wrocławiu. O wynikach badań powiadamiana jest zarówno Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jak i pacjent.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
– osoba w kwarantannie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem POZ, NiŚOZ lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Następnie transportowana jest specjalnym transportem do szpitala na oddział zakaźny. Najczęściej do Wrocławia lub Wałbrzycha.
Potencjalnie zakażony poddawany jest badaniom i lekarz decyduje czy pacjent pozostaje w szpitalu czy kontynuuje kwarantannę domową. Jeśli wynik jest ujemny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może skrócić kwarantannę.
Jeśli wynik jest dodatni– lekarz decyduje czy pacjent pozostaje w izolacji domowej ( przy lżejszym przebiegu choroby COVID-19) czy kierowany jest na oddział zakaźny.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozostaje w stałym kontakcie z Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu i Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi Dolnego Śląska, z Komendą Powiatową Policji oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ogromną ilość czasu, o każdej porze dnia i nocy, zajmują rozmowy telefoniczne od zaniepokojonych mieszkańców naszego powiatu (i nie tylko). Czasem są to porady, informacje, zapoznanie z trybem postępowania, jak zgłosić pracodawcy, że osoba powracająca jest w kwarantannie a najczęściej pomoc w konkretnej sytuacji życiowej. Telefony są zarówno od kwarantannowanych, ale także wiele osób pyta o możliwość wykonania testów. Niestety w Polsce obecnie nie ma możliwości wykonania testów nieodpłatnie lub odpłatnie w ramach profilaktyki. Testy są wykonywane tylko u osób, które miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie.
Do chwili obecnej przeprowadzono w Polsce około 26 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Liczba badań z pewnością będzie szybko rosła, wprost proporcjonalnie do wzrostu liczby ludzi z podejrzeniem zakażenia. W naszym powiecie testy przeprowadzono u 19 osób, kolejne 3 czekają na przyjazd koronabusa.

U jednej osoby z naszego powiatu stwierdzono obecność koronawirusa. Osoba przyjęta została do szpitala na oddział zakaźny.
Ustalone zostały osoby z kontaktu, które zostały objęte kwarantanną.