herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłosił konkurs na wolne kierownicze stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Termin składania ofert mija 12 stycznia.

Informacje o warunkach pracy oraz o wymaganiach, jakie stawiane są kandydatom, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, które zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w zakładce „Konkursy i nabory”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 12 stycznia.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy