herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z powodu braku ofert i nierozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ponownie ogłasza konkurs ofert na program polityki zdrowotnej.

Konkurs obejmuje działania profilaktyczne i promocję zdrowia w zakresie: „Profilaktyki higieny jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem próchnicy zębów dzieci klas I,II i III szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego na lata 2019 – 2022”.

Oferty mogą składać publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, lekarze stomatolodzy z indywidualną praktyką lekarską. Oferty należy składać w formie pisemnej, wyłącznie na formularzach zamieszczonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu – w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej – tematyka programu którego oferta dotyczy”, do dnia 13 września 2019 roku, do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27.

Otwarcie ofert nastąpi 13 września 2019 r. o godzinie 10.40 w sali Narad Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27.

Regulamin przeprowadzania konkursów na program polityki zdrowotnej w roku 2019 oraz Szczegółowe Warunki Konkursu, można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, tel. 833-98-95 lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

.