herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów siedmiu szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

Termin składania ofert mija 17 stycznia 2022 roku.

Konkursy dotyczą kandydatów na stanowiska dyrektorów:

– I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 10, 58-200 Dzierżoniów,
– II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1, 58-200 Dzierżoniów,
– Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa,
– Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów,
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów,
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, ul. Szkolna 6, 58-240 Piława Górna,
– Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów.

Oferty należy składać do 17 stycznia 2022 roku do godz. 15.00:
– osobiście w sekretariacie Starosty Dzierżoniowskiego, Rynek 27 (II piętro, pokój 202),
– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

Uchwała Zarządu Powiatu