herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy z okazji Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z okazji Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zorganizowało dwa konkursy z obszaru bezpieczeństwa przeznaczone dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Organizatorem oraz inicjatorem obu konkursów był Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

Pierwszym przedsięwzięciem był konkurs plastyczny pn. „Jestem bezpieczny w powiecie dzierżoniowskim”. Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań, istniejących zagrożeń oraz pogłębianie znajomości zasad zapewniających bezpieczeństwo każdemu człowiekowi. Konkurs był podzielony na 4 kategorie wiekowe: podopieczni przedszkoli w wieku 5-7 lat, uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3 oraz 4-8 i podopieczni specjalnych palcówek oświatowych. W sumie do konkursu wpłynęło 78 prac plastycznych z 22 placówek.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii PODOPIECZNI PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH:
I miejsce – Maja Rudnicka – Przedszkole Publiczne „Zaczarowany Gród” w Niemczy,
II miejsce – Nina Bracichowicz – Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej,
III miejsce – Lilianna Kot – Przedszkole Publiczne „Zaczarowany Gród” w Niemczy,
Wyróżnienie komisji otrzymała Hanna Makarska – Przedszkole Publiczne nr 2 w Pieszycach.
W kategorii UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY 1-3:
I miejsce – Adam Gumuła – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie,
II miejsce – Damian Jędrysiak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie,
III miejsce – Aleksander Paszkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy;
Wyróżnienie komisji otrzymała Alicja Masiewicz – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Niemczy;

W kategorii UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY 4-8:
I miejsce – Bartosz Świat – Szkoła Podstawowa im. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej,
II miejsce – Daria Załoga – Szkoła Podstawowa im. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
III miejsce – Krzysztof Juraszek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,
Wyróżnienie komisji otrzymał Szymon Jeziorski – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie.

W kategorii PODOPIECZNI SPECJALNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:
I miejsce – Dominik Jurecki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej,
II miejsce – Kacper Czekaj – Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Augustianek
w Bielawie
III miejsce – Anna Maliszewska – Specjalna Szkoła Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach,
Wyróżnienie komisji – Wiktor Szot – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza”
w Dobrocinie.

Ponadto przyznano 3 dodatkowe nagrody:
Nagroda Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie otrzymała Hanna Paszkowska z Przedszkola Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach,
Nagroda Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Dzierżoniowie otrzymał Michał Pichura z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przysposabiającej do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie,
Nagroda Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie otrzymała Martyna Bałaga z Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie.

Dla pozostałych uczestników konkursu zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział.

Drugim przedsięwzięciem był konkurs na film/spot edukacyjny pn. „Zagrożenia w Internecie w dobie COVID-19”. Celem konkursu było zdiagnozowanie zagrożeń powstających w wyniku zwiększonego czasu korzystania z sieci Internet zarówno związanych z obowiązkiem szkolnym, jak i w czasie wolnym podczas występowania pandemii koronowirusa. Konkurs ten skierowany był do uczniów szkół średnich oraz specjalnych placówek oświatowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Komisja konkursowa wyłoniła przyznała dwa pierwsze miejsca Ex aequo. Otrzymali je:
Maksymilian Krawiec – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie
przy współpracy z Gabrielem Łysoń, Karolem Tchórzewskim, Wiktorią Czerwińską oraz Katarzyną Furcoń.
oraz FUNDACJA POKOLORUJMY SZAROŚĆ prowadząca Niepubliczną Szkołę Przysposabiająca do Pracy „Bajkowe Wzgórza” w Dobrocinie
przy udziale podopiecznych: Oliwiera Krajewskiego, Adama Butkiewicza oraz Dominika Moskalik.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów odbyło się 2 czerwca br. w sali narad Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Nagrody wraz z gratulacjami w imieniu Komisji wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch wraz ze Starostą Dzierżoniowskim Grzegorzem Kosowskim. Natomiast nagrody specjalne laureatom przekazali: Wiesława Bronowicka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie, Dariusz Gortych – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz mł. insp. Monika Kudła-Myślcka – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Przedsięwzięcia edukacyjno-prewencyjne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie realizowane są cyklicznie od wielu lat przy udziale służb, inspekcji i straży.

Zadanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Film konkursowy nr 1

Film konkursowy nr 2