herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kwalifikacja wojskowa 2021

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 lipca na terenie kraju został ogłoszony kolejny termin kwalifikacji wojskowej, która dotyczy mężczyzn urodzonych w 2002 roku. W powiecie dzierżoniowskim będzie ona przeprowadzona pomiędzy 22 września a 28 października.

Choć obecnie nie ma obowiązku odbycia służby wojskowej, na kwalifikację muszą zgłosić się mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat oraz osoby, które nie ukończyły 24 lat, a nie dopełniły jeszcze tego obowiązku. Do kwalifikacji mogą również zgłaszać się ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat. Jest to wstępna procedura pozwalająca podjąć młodemu człowiekowi decyzję o ewentualnym wstąpieniu w szeregi Sił Zbrojnych RP.

W tym roku wyjątkowo kwalifikacja wojskowa obejmie ponad 780 osób, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa w roku ubiegłym kwalifikacja została przerwana w całym kraju, w tym w powiecie dzierżoniowskim, 13 marca.

Każda osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się na kwalifikację wojskową otrzyma od swojego Wójta lub Burmistrza pisemne wezwanie z wyznaczonym terminem i godziną stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających przybycie na wyznaczony termin, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub miasta w celu uzgodnienia innego terminu stawienia.

20 sierpnia odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zasady przeprowadzenia tego zadania. Organizacją kwalifikacji wojskowej zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy współpracy z gminami powiatu dzierżoniowskiego i WKU Kłodzko. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 52 28, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74 832 36 53.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich przypomina, że osoby zgłaszające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej powinny przygotować i zabrać ze sobą następujące dokumenty:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
– jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.
Wyżej wymieniona dokumentacja jest również wyszczególniona na rewersie wezwania do kwalifikacji wojskowej.

Poszczególne gminy przeprowadzają kwalifikację w poniższych terminach, w godzinach od 15:00 do 18:00 przy zachowaniu obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2:
– Gmina Miejska Dzierżoniów – od 22 września do 1 października 2021 r.,
– Gmina Bielawa – od 4 października do 8 października,
– Gmina Wiejska Dzierżoniów – od 11 października do 13 października,
– Miasto i Gmina Pieszyce – od 14 października do 19 października,
– Gmina Piława Górna – od 19 października do 20 października,
– Gmina Łagiewniki – od 21 października do 25 października,
– Miasto i Gmina Niemcza – od 26 października do 27 października,
– Kobiety, Ochotnicy oraz powroty z ekspertyz – 28 października.