herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kwietniowa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Drogi, komunikacja i transport były głównymi tematami sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbyła się tuż po przerwie świątecznej 23 kwietnia. Gośćmi sesji byli między innymi: radny sejmiku województwa dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Ryszard Dźwiniel.

Na samym początku obrad wręczono nagrody w jubileuszowej dziesiątej edycji Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych. Laureaci odebrali je z rąk starosty dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacka Grzebielucha. Wyniki konkursu w trzech kategoriach wiekowych prezentują się następująco:
Kategoria I
miejsce I: Krzysztof Juraszek, kl. II, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,
miejsce II: Zofia Basiów, kl. II, Szkoła Podstawowa w Niemczy,
miejsce III: Jakub Szober, kl. Ia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie,

Kategoria II
miejsce I: Maciej Mielczarek, kl. Vb, Szkoła Podstawowa w Niemczy,
miejsce II: Filip Bajron, kl. Va, Szkoła Podstawowa nr 4 z oddz. Integr. i Gimn. w Bielawie,
miejsce III: Izabela Droszczak, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Tuszynie,

Kategoria III
miejsce I: Bartosz Tomczuk, kl VIII, Szkoła Podstawowa w Niemczy,
miejsce II: Natalia Mazur, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,
miejsce III: Oliwia Fijak, kl. 3f gimn., Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie.
Więcej na temat konkursu tutaj.

W dalszej części obrad Rada Powiatu omówiła główny temat sesji czyli stan dróg, komunikację i transport. Przed dyskusją wysłuchano wystąpienia Tomasza Morawieckiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie – jednostki przy pomocy której samorząd zarządza drogami powiatowymi.
Z informacji przekazanych przez dyrektora ZDP wynika, że na terenie powiatu dzierżoniowskiego istnieje w sumie blisko 495 kilometrów dróg, w tym niemal 200 kilometrów (40,1%) stanowią drogi zarządzane przez samorząd powiatu. Nic więc dziwnego, że od wielu lat powiat dzierżoniowski przeznacza znaczne środki, nie tylko na remonty i modernizacje już istniejących dróg, ale także na budowę nowych. W sumie, tylko na przestrzeni lat 2016-2018 samorząd przeznaczył na ten cel 19 mln złotych. W tym czasie do najbardziej zauważalnych inwestycji należy zaliczyć: drugi etap przebudowy drogi łączącej Bielawę i Pieszyce, przebudowę drogi od granicy powiatu do Olesznej, przebudowę drogi na odcinku Dzierżoniów – Włóki czy przebudowę odcinka Łagiewniki – Sienice. Do tego należy dodać budowę licznych parkingów, chodników oraz przebudowę skrzyżowań.

W swoim wystąpieniu dyrektor ZDP Tomasz Morawiecki powiedział również o inwestycjach, jakie zrealizowane zostaną w 2019 roku. Mowa była między innymi na temat:
– przebudowy drogi na odcinku Dzierżoniów Kiełczyn (odcinek we Włókach),
– modernizacji drogi w Jaźwinie,
– budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi na odcinku Niemcza – Wojsławice,
– remontu mostu w Piskorzowie.

W części uchwałodawczej radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Zmiany dotyczyły między innymi: wprowadzenia środków w wysokości 50.000 złotych otrzymanych z Nadleśnictwa Świdnica, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie modernizacji mostu w Piskorzowie, a także zwiększenia wkładu własnego na realizację budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Niemcza – Wojsławice, będącej częścią projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Na koniec sesji starosta powiatu dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu i z działalności Zarządu.