herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” po raz dziesiąty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ratowanie polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą to główny cel akcji organizowanej w tym roku, już po raz dziesiąty, przez Fundację Studio Wschód i TVP Polonia. Po raz piąty biorą w niej udział uczniowie-wolontariusze z Zespołu Szkół w Pieszycach.

W tym roku do udziału w akcji zgłosiło się 20 uczniów chcących pomóc w podtrzymaniu pamięci
o polskich mieszkańcach dzisiejszej Ukrainy. Opiekunem i organizatorem wyjazdu
z terenu Ziemi Dzierżoniowskiej jest nauczycielka Zespołu Szkół w Pieszycach Pani Bernadetta Szczypka. Wolontariusze z powiatu dzierżoniowskiego będą porządkować nekropolie
w Nadwórnej, Zielonej i Pasiecznej, a także zajmą się inwentaryzacją miejsc wymagających opieki, między innymi Pomników Legionistów z lat 1914-1915.

Wakacyjny wolontariat na Ukrainie to również czas wolny, w którym uczniowie będą zwiedzać Lwów i inne, dawniej polskie miasta i wsie, a także spotkają się z polakami mieszkającymi za wschodnią granicą.

W tegorocznej edycji akcji bierze udział ponad 1000 wolontariuszy z Dolnego Śląska
i Opolszczyzny. Jest to niebywała okazja by poznać historię narodu polskiego, nie rzadko również historii swojej rodziny, a także przeżycia swoistej lekcji patriotyzmu.

https://www.youtube.com/watch?v=mxOoHvtFR0Q&feature=youtu.be