herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Możliwość zgłaszania uwag do oferty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Atom” w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu pn. „Wyścig jazdy indywidualnej na czas o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego w kat. Amator, Tuszyn 15.08.2020. Wyścig ze startu wspólnego o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego w kat. Amator, Roztocznik 16.08.2020 r.”

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 10 lipca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Atom” w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu pn. „Wyścig jazdy indywidualnej na czas o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego w kat. Amator, Tuszyn 15.08.2020. Wyścig ze startu wspólnego o Puchar Starosty Dzierżoniowskiego w kat. Amator, Roztocznik 16.08.2020 r.”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w siedzibie przy ul.Rynek 27 oraz na stronie internetowej pow.dzierzoniow.pl.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 27 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO