herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Można składać wnioski do konkursu ogłoszonego przez PFRON

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 1 grudnia 2019 roku odbywa się nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonym przez PFRON.

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

W 2020 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:
1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
o dofinansowanie mogą ubiegać się:
– gminy,
– powiaty
– podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (gminy, powiaty, organizacje pozarządowe).
3. Obszar D – na likwidację barier transportowych;
o dofinansowanie mogą ubiegać się:
– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem palcówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
4. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
5. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść:
– w przypadku obszaru B – 35% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 150 000,00 zł
– w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
– w przypadku obszaru D dla jednostek prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej – 70% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
– 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich,
– 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
– 270 000 zł dla autobusów w przypadku obszaru D dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy i powiaty – 60% kosztów
realizacji, jednak nie więcej niż:
– 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich,
– 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
– 270 000 zł dla autobusów
– w przypadku obszaru F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.
Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej.

Projekty można składać od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje pod nr. tel. 833 98 95.