herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Fundacja Togatus Pro Bono przypomina o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Dzierżoniowskim

grafika z napisem bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. W lewym rogu herb powiatu z napisem Powiat Dzierżoniowski. Po prawej stronie symbole sądownictwa - młotek i waga.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w Starostwie Powiatu Dzierżoniowskiego ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 13.00-17.00

Wtorek 13.00-17.00

Środa 13.00-17.00

Czwartek 13.00-17.00

Piątek 12.00-16.00

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 74 832 36 64

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

plakat promujący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, treść plakatu odpowiada treści artykułu