herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowa kadencja Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Tradycyjnie 10 listopada w Dzień Młodzieży odbyło się pierwsze spotkanie nowej kadencji Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego

Młodzieżowy Zespół Doradczy

Młodzieżowy Zespół Doradczy to grupa młodzieży szkolnej, która angażuje się w inicjowanie nowych wydarzeń z dziedziny życia intelektualnego, kulturalnego czy sportowego. Członkowie Zespołu znajdują potrzeby i starają się rozwiązać problemy młodzieży, działają charytatywnie i społecznie. Uczestnictwo w Zespole zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i współpracy z samorządem lokalnym. Nowa kadencja Młodzieżowego Zespołu Doradczego została powołana na rok szkolny 2023/2024.

Zdjęcie z pierwszego spotkania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego

Spotkanie otworzył starosta Grzegorz Kosowski, który złożył młodzieży serdeczne życzenia z okazji Dnia Młodzieży i pogratulował wszystkim podjęcia funkcji przedstawiciela Młodzieżowego Zespołu Doradczego. Wicestarosta Andrzej Bolisęga przedstawił młodzieży szeroki obszar, na którym Młodzieżowy Zespół Doradczy może współpracować z samorządem Powiatu Dzierżoniowskiego oraz zachęcił wszystkich do dzielenia się swoimi pomysłami i aktywnego działania w ramach Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zebranie Młodzieżowego Zespołu Doradczego

Podczas spotkania młodzież miała okazję do zapoznania się i krótkiej integracji. Omówiono pierwsze pomysły i działania, które będą podjęte w najbliższym czasie.

Przedstawicielom nowej kadencji Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego życzymy wielu kreatywnych pomysłów.

Młodzieżowy Zespół Doradczy