herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowa kadencja Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

10 listopada odbyło się inauguracyjne spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego nowej kadencji. Data inauguracji nie została wybrana przypadkowo, ponieważ dzisiaj przypada Dzień Młodzieży.

Inne ujęcie siedzących w ławach członków Młodzieżowego Zespołu Doradczego

Spotkanie z przedstawicielami każdej szkoły ponadpodstawowej z powiatu otworzył wicestarosta Andrzej Bolisęga, który powitał wszystkich członków zespołu. Wicestarosta zachęcił młodzież do dzielenia się swoimi pomysłami z samorządem powiatu oraz do wspólnego działania w sprawach istotnych dla młodych ludzi.

Podczas spotkania obecna była również przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Bernadetta Szczypka, która zapewniła, że samorząd powiatu jest otwarty na wszelkie inicjatywy, jakie przedstawi Młodzieżowy Zespół Doradczy.
Gościem spotkania był także Waldemar Weihs, prezes Fundacji „Merkury”, który zaproponował młodzieży szkolenia z zakresu działalności organizacji i stowarzyszeń.

Inne ujęcie siedzących w ławach członków Młodzieżowego Zespołu Doradczego
Młodzieżowy Zespół Doradczy

W trakcie spotkania Młodzieżowy Zespół Doradczy omówił pomysły związane z organizacją akcji społecznych i charytatywnych, które mają zostać zrealizowane w najbliższym czasie.
Kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec listopada, na którym między innymi zostanie wybrany przewodniczący Młodzieżowego Zespołu Doradczego.