herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowe terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe informuje mieszkańców o wprowadzeniu nowych terminów wnoszenia opłat związanych z użytkowaniem wieczystym i przekształceniem.

Informujemy, że w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały wprowadzone nowe terminy wnoszenia opłat związanych z użytkowaniem wieczystym i przekształceniem:

1. termin wnoszenia opłat rocznych za 2020 rok z tytułu opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. termin wnoszenia opłat rocznych za 2020 rok z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r. (termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów).